Khoá IELTS Foundation

Vững chắc nền tảng - Vươn tới tương lai

Khóa Foundation IELTS sẽ giúp các bạn mất gốc tìm lại được cảm hứng học cũng như xây dựng lại nền móng kiến thức từ những điều cơ bản nhất.

test

Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

Định hướng lại cách học tiếng Anh đúng, từ đó trở nên yêu thích việc học hơn
Hiểu được cách học từ vựng/ ngữ pháp hiệu quả
Có khả năng nối từ để viết thành câu hoàn chỉnh
Hiểu bản chất của tiếng Anh và sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt
Tích luỹ những từ vựng cơ bản nhất cho từng chủ đề áp dụng được cho kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
Rèn luyện tư duy học tiếng Anh đúng

Nội dung chương trình khoá học

11 tuần • 22 Buổi • 44h total length

Chỉ ra vấn đề của cách học tiếng Anh cũ
Giới thiệu tư duy học tiếng Anh đúng
Giới thiệu từng dạng Word Form
Giới thiệu Word Pattern
Giới thiệu vị trí Word Form
Giới thiệu về cấu trúc câu
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Bài tập xác định word form, word pattern để đặt câu với 3 từ Balance - Cause - Lack
Bổ sung vốn từ vựng căn bản (4 chủ đề phổ biến trong IELTS, 300 từ vựng cơ bản cùng bài tập luyện tập bám sát
Làm quen tốc độ nghe tiếng Anh level 1 (0.25-0.5x).
Luyên tập tư duy đọc hiểu
Hướng dẫn cách học từ vựng theo mô hình critical and logical model.

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Giới thiệu từ vựng chủ đề Education
Chỉ ra vấn đề của cách học từ vựng cũ
Học từ vựng theo mô hình tư duy mới (mental model)
Học từ vựng chủ đề Education (nghĩa của từ, phát âm, word form, word pattern,...)
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Bài tập ôn vocabs đã học
Bài tập xác định vị trí của Noun trong câu

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Các dạng thức của Danh Từ
Vị trí của Danh Từ trong câu
Luyện tập
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Áp dụng từ vựng và cấu trúc đã học, hoàn thành bài viết về Advantages và Disadvantages

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Nghe bài nghe thuộc chủ đề Education, cho học viên ôn lại vocab đã học
Ôn tập lại kiến thức về Noun đã học (loại từ, vị trí từ,...)
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Tổng hợp vocabs đã học trong topic Education theo mental models giáo viên gợi ý

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Giới thiệu từ vựng chủ đề Hobbies và Interest (Types of hobbies, benefits, related vocab)
Giới thiệu động từ và Verb patterns phổ biến để nói về lợi ích và sở thích
Practice
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Thu âm bài nói về hobbies của mình (10mns)

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Đọc bài đọc liên quan chủ đề Travel
Rút ra các dạng thức của động từ và vị trí động từ trong câu
Học vocab liên quan chủ đề Travel từ bài đọc
Sắp xếp vocab theo mental model
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Viết về 1 chuyến đi của mình với các vocabs đã học (30 mns)

Nghe bài nghe thuộc chủ đề Hobbies và Interest, cho học viên ôn lại vocab đã học
Nghe bài nghe thuộc chủ đề Hobbies và Interest, cho học viên ôn lại vocab đã học
Ôn tập lại các điểm ngữ pháp đã học (loại từ, vị trí từ,...)
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Tổng hợp vocabs đã học trong topic Hobbies & Interests theo mental models giáo viên gợi ý

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Luyện tập nghe - Học các vocab chưa biết từ bài nghe
Làm quen với Tính từ và vị trí của Tính từ trong câu
Học Verb patterns diễn đạt cảm xúc, áp dụng các tính từ vừa học
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Viết lại các câu với gợi ý cho sẵn

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Học các trạng từ chỉ tần suất và vị trí của trạng từ
Áp dụng vào bài tập
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Ôn lại bài & các vị trí của adverbs
Ôn lại tất cả vocabs của các topics đã học

Ôn tập danh từ
Ôn tập động từ
Ôn tập tính từ - trạng từ
Ôn tập các vị trí từ trong câu
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Viết câu dựa trên gợi ý tiếng việt

Ôn tập nội udng bài cũ + Sửa homework
Cách ghép các loại từ thành một cụm
Cấu trúc một câu và các bước ghép thành câu hoàn chỉnh
Luyệntaajp : Viết câu
Tổng kết nội dung bài học + giao homework
Thu âm bài nói giới thiệu về bản thân mình theo những gợi ý trong handout

Ôn tập nội udng bài cũ + Sửa homework
Luyện tập: Ghép từ thành câu hoàn chỉnh
Luyện tập: Dùng vocal đã học, tự viết thành câu hoàn chỉnh
Tổng kết nội dung bài học + giao homework

Ôn tập nội udng bài cũ + Sửa homework
Hướng dẫn học viên cách áp dingj cấu trúc câu để đọc bài Reading
Tóm tắt nội dung bài học + trả lười câu hỏi
Luyện tập: Áp dụng vào đoạn văn
Tổng kết nội dung bài học + gaio homework
Viết một bài văn ngắn nói về lợi ích của việc đọc với các vocabs đã học

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa homework
Học từ vựng liên quan đến chủ đề Work
Sắp xếp các từ vựng theo chủ để mental model
Tổng kết các nội dung bài học + giao homework
Xem và học phầgn related vocabulary để hoàn thành bài về nhà

Ôn tập nội udng bài cũ + Sửa homework
Dùng từ vựng đã học nói cảm nhận (feelings) về các ngành nghề
Dùng từ vựng đã học miêu tả các ngành nghề
Dùng từ vựng đã học nói về cácc lợi/hại của các ngành nghề
Tổng kết nội dung bài học + giao homework
Ôn lại vocabs của topic WORK đã học

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa homework
Áp dụng từ vựng topic Work vào bài nói
Áp dụng từ vựng topic Work vào bài đọc
Áp dụng từ vựng topic Work vào bài nghe
Tổng kết nội dung bài học + giao homework
Nghe lại bài nghe & nói lại, tập pronunciation & listening skills

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa homework
Học từ vựng liên quan tới chủ đề Family
Sắp xếp các từ vựng theo mental model
Tổng kết nội dung bài học + giao homework
Ôn lại vocabs bằng cách chia ra Advantages & Disadvantages của từng dạng family structure

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa homework
Dùng từ vựng đã học nói về lợi/ hại của các loại gia đình
Áp dụng từ vựng và ideas đã học để trả lời Speaking
Làm bài tập build a sentence (viết câu) với từ vựng đã học
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Viết câu dựa trên gợi ý & vocabs đã học

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa homework
Chỉ ra vấn đề của việc luyện nghe theo cách hiện tại
Làm bài nghe đơn giản với topic Family, từ đó rút ra bước 1 để tiến bộ Listening
Làm bài nghe mức độ trung bình với topic Work, từ đó rút ra bước 2 để tiến bộ Listening
Làm bài nghe mức độ trung bình với topic Family, từ đó rút ra bước 3 để tiến bộ Listening
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Nghe lại bài nghe & tập theo 3 bước tiến bộ Listening

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa homework
Học từ vựng liên quan tới chủ đề Food
Sắp xếp các từ vựng theo mental model
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Viết công thức nấu ăn cho 1 món bất kì với từ vựng đã học

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Áp dụng từ vựng vào đọc hiểu bài đọc
Sắp xếp từ vựng theo advantage/ disadvantage
Áp dụng từ vựng và ideas đã học vào tranh luận “Is it better to eat at home or eat out?”
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Viết câu dựa trên gợi ý & vocabs đã học

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Áp dụng từ vựng topic Food vào bài nói
Áp dụng từ vựng topic Food vào bài đọc
Áp dụng từ vựng topic Food vào bài nghe
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework
Nghe lại bài nghe & ôn tập vocabs trong topic FOOD

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Học từ vựng liên quan đến chủ đề Traffic
Sắp xếp các từ vựng theo mental model
Tổng kết nội dung bài học + giao homework
Tập đưa direction từ nhà.

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Học từ vựng liên quan tới các loại hình giao thông
Sắp xếp từ vựng theo Ads/ Disadvantages của từng loại hình giao thông
Tổng kết nội dung bài học + giao homework
Viết bài luận văn nhỏ thảo luận về các dạng phương tiện giao thông

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Áp dụng từ vựng topic Traffic vào bài nói
Áp dụng từ vựng topic Traffic vào bài đọc
Áp dụng từ vựng topic Traffic vào bài nghe
Tổng kết nội udng bài học + giao homework
Ôn tập tất cả các kiến thức đã học (các dạng word form + từ vựng các chủ đề

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Ôn tập từ vựng chủ đề Work
Ôn tập từ vựng chủ đề Family
Ôn tập từ vựng chủ đề Food
Ôn tập từ vựng chủ đề Traffic
Tổng kết nội dung bài học + giao Homework

Ôn tập nội dung bài cũ + Sửa Homework
Làm bài kiểm tra cuối khoá
Nhận xét sự tiến bố sau khoá học + đưa lộ trình học tiếp
test
Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 2 khoá
44 giờ giảng bài
Sách giáo trình miễn phí
Hỗ trợ riêng trước khi thi
Lịch học linh hoạt theo lịch rảnh
Linh hoạt online và offline theo nhu cầu

Các khóa học khác

PRE IELTS
7,000,000
Dung lượng: 22 buổi
Xây nền IELTS 4 kỹ năng
Củng cố vốn từ, nâng cao tay viết
Luyện tập 4 kỹ năng
Phù hợp với người mới học IELTS
IELTS 4.5-5.0
8,900,000
Dung lượng: 28 buổi
Hình thành tư duy làm bài
Làm đề chuyên sâu, cấp độ cơ bản
Phù hợp trình độ Cơ bản - Beginner
IELTS 5.5-6.0
9,100,000
Dung lượng: 28 buổi
Giải đề mức độ khó trung cấp
Viết - Nói lưu loát, Đọc - Nghe dễ dàng
Phù hợp trình độ Trung cấp - Intermediate
IELTS 6.5+
9,900,000
Dung lượng: 32 buổi
Đọc nhanh - Nghe chuẩn - Viết mạch lạc - Nói lưu loát
Luyện đề cấp độ Khó - Tăng tư duy
Phù hợp trình độ Advanced - Nâng cao

Các câu hỏi thường gặp

Về lịch học

Lịch học sẽ được sắp xếp theo lịch của bạn sau khi bạn đăng ký hoàn thiện học phí xong. Bạn có thể đăng ký học bất cứ buổi nào sáng - chiều - tối, việc còn lại cứ để HVE sắp xếp.

Lịch học ở HVE hoàn toàn có thể linh hoạt theo lịch của bạn. Ví dụ nếu giai đoạn này bạn học lịch sáng được nhưng sau này bận muốn đổi lịch chiều thì HVE cũng sẽ sắp xếp được cho bạn.

Bạn có thể tự chọn học 2 buổi hoặc 3 buổi/ 1 tuần phụ thuộc vào lịch học tập và làm việc của bạn. Thậm chí nếu cấp tốc bạn có thể sắp xếp lịch số buổi nhiều hơn.

HVE hỗ trợ học bù trong trường hợp bất khả kháng (ốm đau, bệnh tật, các kì thi quan trọng trên trường, v.v.) Để đảm bảo hiệu quả học cho các bạn, 1 khoá mình nghỉ tối đa 3 ngày thôi nha.
Về chính sách học phí

Học phí cần được hoàn thiện trước buổi học đầu tiên của khoá học bạn nhé

  • Học viên chỉ được bảo lưu 1 lần cho 1 khoá học
  • Thời hạn bảo lưu tối đa: 6 tháng kể từ ngày yêu cầu bảo lưu có hiệu lực

Bạn có thể thanh toán học phí thông qua chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại phòng học HVE để hoàn thiện đăng ký.

Chính sách HVE chúng mình quy định với học phí từ 10 triệu trở lên bạn sẽ được chia thành 2 lần đóng học phí với lần 1 là 65% học phí và lần 2 là 35% học phí.