Khoá IELTS 6.5+

Nâng cao tư duy làm bài - Hoàn thiện Reading và Listening - Chuyên sâu Writing và Speaking

Khóa IELTS 6.5+ sẽ giúp bạn hoàn thiện các kỹ năng Reading và Listening, đồng thời tập trung chuyên sâu vào phương pháp áp dụng cho Writing và Speaking. Bên cạnh đó, rèn luyện tư duy đúng trong quá trình làm bài.

test

Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

Đảm bảo đầu ra.
Có kiến thức về cấu trúc bài thi và cách tiếp cận bài thi IELTS hiệu quả
Hiểu nhanh, chính xác nội dung một bài đọc/bài nghe hoàn chỉnh thuộc nhiều chủ đề
Nói và viết một đoạn/ một bài nhanh, lưu loát, tự nhiên và liên kết, kể cả khi gặp chủ đề lạ.
Bỏ Tư duy đọc dịch, viết dịch, nói dịch
Rèn luyện tư duy học tiếng Anh đúng

Nội dung chương trình khoá học

16 tuần • 32 Buổi • 64h total length

Những vấn đề tồn đọng của cách đọc dịch/ skimming và scanning
Áp dụng phương pháp tư duy vào Reading để giải quyết những vấn đề trên
Áp dụng vào bài đọc thực tế
Tóm tắt nội dung bài học
Bài đọc Megafires in California (30 minutes)
Bài đọc The Columbian Exchange (30 minutes)
Bổ sung vốn từ vựng căn bản (4 chủ đề phổ biến trong IELTS, 300 từ vựng cơ bản cùng bài tập luyện tập bám sát)
Làm quen tốc độ nghe tiếng Anh level 1 (0.25-0.5x).
Luyên tập tư duy đọc hiểu
Hướng dẫn cách học từ vựng theo mô hình critical and logical model.

HVấn đề với cách học tiếng Anh cũ: học từ vựng và ngữ pháp sai sách
Cách viết đúng cấu trúc
cách đọc đúng vocab đúng
Cách học cấu trúc câu đúng
Luyện tập: Các bước để viết một câu đơn đúng
Tóm tắt nội dung bài học
Bài tập viết câu đúng (1 hour)

Những vấn đề học viên thường gặp khi nói tiếng Anh + các vấn đề khi trả lời 1 câu hỏi IELTS
Cách nói một câu tiếng Anh luôn đúng + Practice
Cách bắt đầu một câu trả lời + Practice
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 1: Cách làm Section 1
Practice lại bài Speaking a correct sentence + Tập add câu Statement hay cho các câu tập ghép (30-45 mins)

Ôn tập: Đọc cấu trúc theo tư duy phương pháp tư duy
Những cấu trúc câu cơ bản thường gặp trong bài đọc
Áp dụng phân tích cấu trúc câu của 2 bài đọc cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Phần True False Not Given các bài: + Coconut Palm + Alexander Henderson + Megafires

Ôn tập: Cách viết cấu trúc theo tư duy phương pháp tư duy
Cách self-correct một câu
Cách cải thiện một câu
Cách kết nối 2 câu with and without linking words
Tóm tắt nội dung bài học
Bài tập liên kết 2 câu (30 mins)

Ôn tập: Cách mở đầu câu trả lời + Cách nói 1 câu luôn đúng
Cách trả lời câu hỏi Part 1 dùng phương pháp tư duy
Practice: Topic Math + Perfume
Practice: Topic Tea/Coffee
Practice: Handwriting + Science
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 2: Cách làm bài dạng Map/ Floor plan
Practice trả lời full Part 1 (đảm bảo câu Statement + expand) cho 3 topic Noises + Transportation + Photography để prepare cho bài 3 (30-45 mins

Ôn tập: Cách đọc cấu trúc câu
Vấn đề học viên hay mắc phải trong dạng True/ False/ Not Given
Cách áp dụng phương pháp tư duy để giải quyết dạng True/ False/ Not Given
Áp dụng vào bài đọc cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Dạng Gap-fill các bài: + Coconut Palm + Alexander Henderson + Megafires

Ôn tập: Cách cải thiện 1 câu và connect 2 câu
Sơ lược về Writing Task 2
Xác định những vấn đề thường gặp trong Writing Task 2
Giải pháp của: 4 bước viết 1 bài Writing Task 2
Áp dụng vào dạng đề 2-part questions
Tóm tắt nội dung bài học
Viết full bài 2-part question (1h)

Ôn tập: Cách trả lời câu hỏi Task 1
Cách để kết nối ideas
Connectives: Reason
Connectives: Description
Connectives: Feelings
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 3: Cách làm bài dạng Sentence Completion
Practice trả lời lại tất cả 6 topic từ buổi 1, đảm bảo đủ tất cả các yếu tố đã học qua 3 buổi: Statement + Expand + Coherence) (45 mins - 1 hour)

Ôn tập: Cách tiếp cận dạng True False Not Given
Vấn đề học viên hay mắc phải trong dạng Gapfill
Cách áp dụng phương pháp tư duy để giải quyết dạng Gapfill
Cách xác định dạng từ điền vào gap
Cách nhận diện paraphrasing
Áp dụng vào bài đọc cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Vocab Builder 7 chủ đề (1 hr)

Ôn tập: Review bài viết trên app cho cả lớp
Cách trả lời dạng Advantages outweigh disadvantages
Cách paraphrase IELTS Writing
Áp dụng vào đề bài cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Viết full bài Advantage/Disadvantage (1h)

Ôn tập: Tổng hợp lại kiến thức về Part 1
Introduce Part 3 + Show Vấn đề khi phát triển ideas cho part 3
Cách áp dụng phương pháp tư duy để phát triển ideas cho part 3
Practice topic Books & Reading
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 4: Cách làm bài dạng Note Completion (Section 4))
Soạn idea + tập nói trước 4 câu hỏi khó Part 3 4 topic khác nhau (30 mins

Ôn tập: Cách trả lời câu hỏi Gapfill
Cách học vocab (collocations) theo 3 levels
Practice
Tóm tắt nội dung bài học
Áp dụng cách học từ vựng vào việc học collocations các chủ đề còn lại ở trong sách (60 mins)
Đọc và làm phần Matching Headings của bài Snowmaker và bài Organic Food (60 mins)

Ôn tập: Cách trả lời dạng Discuss both views
Cách tiếp cận cho dạng bài Agree/ Disagree
Outline cho dạng bài Agree/ Disagree
Áp dụng vào đề bài cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập phương pháp tiếp cận dạng bài Agree/ Disagree (10 mins)

Ôn tập: Cách expand idea Part 3
Vấn đề khi đảm bảo Coherence cho part 3 + Cách cấu trúc hoá câu trả lời
Practice dạng câu hỏi Listing
Practice dạng câu hỏi Yes/No
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 5: Cách làm bài dạng Matching
Listening 5: Practice Part 3 topic Fame + Money (1 hour)

Ôn tập: Cách học từ vựng hiệu quả
Vấn đề với cách tiếp cận cũ với dạng Matching Heading
Cách tiếp cận dạng Matching Heading
Cách đọc connection giữa 2 câu
Áp dụng vào bài đọc
Tóm tắt nội dung bài học
Matching Heading Dawn of The Robots (20 mins)

Ôn tập: Review bài viết trên app cho cả lớp
Cách tiếp cận và outline cho dạng bài Agree/ Disagree
Cách phát triển idea bằng công cụ Examples
Áp dụng vào đề bài cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Viết full bài Agree/ Disagree(1h)

Ôn tập: Cách áp dụng phương pháp tư duy để phát triển ideas trong part 3
Áp dụng vào đề thi Part 3 thật
Tổng hợp những lỗi thường gặp khi trả lời câu hỏi Part 3
Giao homework

Ôn tập cách đọc connection
Luyện tập: Xác định loại mối quan hệ giữa hai câu
Luyện tập: Tóm tắt nội dung 2 câu
Luyện tập: Áp dụng đọc connection để làm Matching Heading
Matching Names Làm bài Dawn of the Robots (20 mins)
Multiple Choice Làm bài Neuroaesthetics (20 mins)

Ôn tập: Các dạng bài trong Task 2
Cách chọn thông tin cho Overview và Body theo phương pháp tư duy
Luyện tập
Cách chọn thông tin cho Overview và Body theo phương pháp tư duyTóm tắt nội dung bài học
Bài tập ứng dụng tư duy phương pháp tư duy để chọn số liệu (20 mins)

Ôn tập: Tổng hợp kiến thức Part 3
Introduce Part 2 + các vấn đề gặp phải trong Part 2
Cách trả lời 3 câu hỏi gợi ý + Practice
Cách trả lời câu hỏi “Why…” + Practice
Practice full bài Part 2 dạng People
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 7: Cách làm bài dạng Matching
Practice thêm 3 đề Part 2 dạng đề People (1 hour)

Ôn tập: Cách làm dạng bài Matching Heading
Cách tiếp cận dạng Matching names/div>
Vấn đề với cách tiếp cận cũ với dạng Multiple Choice
Cách tiếp cận dạng Multiple Choice
Áp dụng vào bài đọc
Tóm tắt nội dung bài học
Last Man Standing (full bài) (20 mins)

Ôn tập: phương pháp tư duy trong Task 1
Cách miêu tả số liệu trong Task 1
Cấu trúc câu so sánh trong Writing Task 1
Áp dụng vào bài Task 1
Tóm tắt nội dung bài học
Bài tập viết câu đưa số liệu và so sánh dựa vào biểu đồ đã cho (30 mins)

Ôn tập: Cách tiếp cận bài Part 2 + Dạng đề People
Áp dụng cách approach cho dạng đề Object + Practice
Cách take note hiệu quả cho Part 2
Practice dạng đề Object
Practice dạng đề People
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 8: Cách làm bài dạng Multiple Choice
Chuẩn bị 4 đề Part 2 (2 đề People + 2 đề Object) (1 hr 30 mins)

Ôn tập: Cách làm dạng bài Matching names và Multiple Choice
Cách tiếp cận dạng Matching Endings
Cách tiếp cận dạng Matching information
Áp dụng vào bài đọc
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá

Ôn tập: Cách so sánh trong Task 1
Cách sử dụng Language of trend (ngôn ngữ tăng giảm) trong Task 1
Cách viết mở bài
Dùng từ liên kết
Viết 1 bài Task 1 hoàn chỉnh
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá
Viết 3 bài Task 1 hoàn chỉnh (2h)

Revision các điểm quan trọng của Part 1 + 3
Áp dụng approach cho dạng đề Place + Practice
Practice Part 2 các đề topic People + Object + Place
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá
Listening 9: ôn tập
test
Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 2 khoá
64 giờ giảng bài
Sách giáo trình miễn phí
Hỗ trợ riêng trước khi thi
Lịch học linh hoạt theo lịch rảnh
Linh hoạt online và offline theo nhu cầu

Các khóa học khác

PRE IELTS
7,000,000
Dung lượng: 22 buổi
Xây nền IELTS 4 kỹ năng
Củng cố vốn từ, nâng cao tay viết
Luyện tập 4 kỹ năng
Phù hợp với người mới học IELTS
FOUNDATION IELTS
7,000,000
Dung lượng: 22 buổi
Lấy lại gốc tiếng Anh
Củng cố kiến thức Ngữ pháp, Từ vựng
Làm đề dạng cơ bản (A1-A2)
Phù hợp với trình độ mất gốc
IELTS 4.5-5.0
8,900,000
Dung lượng: 28 buổi
Hình thành tư duy làm bài
Làm đề chuyên sâu, cấp độ cơ bản
Phù hợp trình độ Cơ bản - Beginner
IELTS 5.5-6.0
9,100,000
Dung lượng: 28 buổi
Giải đề mức độ khó trung cấp
Viết - Nói lưu loát, Đọc - Nghe dễ dàng
Phù hợp trình độ Trung cấp - Intermediate

Các câu hỏi thường gặp

Về lịch học

Lịch học sẽ được sắp xếp theo lịch của bạn sau khi bạn đăng ký hoàn thiện học phí xong. Bạn có thể đăng ký học bất cứ buổi nào sáng - chiều - tối, việc còn lại cứ để HVE sắp xếp.

Lịch học ở HVE hoàn toàn có thể linh hoạt theo lịch của bạn. Ví dụ nếu giai đoạn này bạn học lịch sáng được nhưng sau này bận muốn đổi lịch chiều thì HVE cũng sẽ sắp xếp được cho bạn.

Bạn có thể tự chọn học 2 buổi hoặc 3 buổi/ 1 tuần phụ thuộc vào lịch học tập và làm việc của bạn. Thậm chí nếu cấp tốc bạn có thể sắp xếp lịch số buổi nhiều hơn.

HVE hỗ trợ học bù trong trường hợp bất khả kháng (ốm đau, bệnh tật, các kì thi quan trọng trên trường, v.v.) Để đảm bảo hiệu quả học cho các bạn, 1 khoá mình nghỉ tối đa 3 ngày thôi nha.
Về chính sách học phí

Học phí cần được hoàn thiện trước buổi học đầu tiên của khoá học bạn nhé

  • Học viên chỉ được bảo lưu 1 lần cho 1 khoá học
  • Thời hạn bảo lưu tối đa: 6 tháng kể từ ngày yêu cầu bảo lưu có hiệu lực

Bạn có thể thanh toán học phí thông qua chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại phòng học HVE để hoàn thiện đăng ký.

Chính sách HVE chúng mình quy định với học phí từ 10 triệu trở lên bạn sẽ được chia thành 2 lần đóng học phí với lần 1 là 65% học phí và lần 2 là 35% học phí.