Khoá IELTS 5.5-6.0

Học Chiến thuật làm bài nâng cao - Nâng cao kỹ năng làm bài

Khóa IELTS 5.5-6.0 sẽ đi sâu hướng dẫn chi tiết và nâng cao từng dạng bài trong đề thi IELTS để có thể tối ưu hóa thời gian làm bài và tăng tỷ lệ chính xác với từng dạng bài.

test

Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

Đảm bảo đầu ra
Có kiến thức về cấu trúc và cách tiếp cận bài thi IELTS hiệu quả
Hình thành tư duy học đúng
Bỏ Tư duy đọc dịch, viết dịch, nói dịch
Nói và viết một đoạn/ một bài nhanh, lưu loát, tự nhiên và liên kết, kể cả khi gặp chủ đề lạ
Hiểu nhanh, chính xác nội dung một bài hoàn chỉnh thuộc nhiều chủ đề khó, lạ, thiếu từ vựng

Nội dung chương trình khoá học

14 tuần • 28 Buổi • 56h total length

Vấn đề trong cách đọc hiện tại của học viên: đọc dịch/ skimming và scanning
Áp dụng tư duy vào Reading để giải quyết những vấn đề trên
Áp dụng vào bài đọc thực tế
Tóm tắt nội dung bài học
Luyện tập áp dụng phương pháp tập đọc trước bài đọc (30 mins)
Bổ sung vốn từ vựng căn bản (4 chủ đề phổ biến trong IELTS, 300 từ vựng cơ bản cùng bài tập luyện tập bám sát)
Làm quen tốc độ nghe tiếng Anh level 1 (0.25-0.5x).
Luyên tập tư duy đọc hiểu
Hướng dẫn cách học từ vựng theo mô hình critical and logical model.

HVấn đề với cách học tiếng Anh cũ: học từ vựng và ngữ pháp sai sách
Cách học vocab đúng
Cách học cấu trúc câu đúng
Cách viết câu đúng
Luyện tập: Các bước để viết một câu đơn đúng
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập cách tra từ, cấu trúc câu, và cách viết câu đúng (10 mins)
Làm bài tập viết câu Build a sentence (60 mins)

Những vấn đề học viên thường gặp khi nói tiếng Anh + các vấn đề khi trả lời 1 câu hỏi IELTS
Cách dùng statements để bắt đầu một câu trả lời
Áp dụng phân tích cấu trúc câu của hai bài đọc cụ thể
Practice
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 1: Cách làm Section 1
Practice nhuyễn lại Statement cho các câu hỏi topic Work & Study + Accommodation + Flowers để prepare cho bài 2 (20-30 mins)

Ôn tập: Đọc cấu trúc theo tư duy phương pháp tư duy
Những cấu trúc câu cơ bản thường gặp trong bài đọc
Áp dụng phân tích cấu trúc câu của 1 bài đọc cụ thể( cigarette Smoking)
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập các dạng cấu trúc câu đã học ( 15 mins)
<Đọc class="fas fa-pen mt-1 me-3">Đọc trước bài Raising Mary Rose và Stepwells để trả lời các câu hỏi Gap fill (30-45 mins)

Ôn tập: Cách viết cấu trúc theo tư duy phương pháp tư duy
Cách self-correct một câu
Cách cải thiện một câu
Cách kết nối 2 câu with and without linking words
Giới thiệu dạng bài tập Collocation và áp dụng luyện tập kết nối 2 câu
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập các cách kết nối và cải thiện câu (15 mins)
Làm và học bài Collocations (45 mins)

Ôn tập: Cách mở đầu câu trả lời
Cách trả lời câu hỏi Part 1 dùng phương pháp tư duy
Practice: Topic Work and Study
Practice: Topic Accommodation
Practice: Flowers and Internet
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 2: Cách làm bài dạng Map
Practice trả lời full Part 1 (đảm bảo câu Statement + expand) cho 3 topic Noises + Transportation + Photography để prepare cho bài 3 (30-45 mins)

Ôn tập: Cách đọc cấu trúc câu
Vấn đề học viên hay mắc phải trong dạng Gapfill
Cách áp dụng phương pháp tư duy để giải quyết dạng Gapfill
Cách xác định dạng từ điền vào gap
Cách nhận diện paraphrasing
Áp dụng vào bài đọc cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập các bước làm dạng Gap fill (10 mins)
Áp dụng kỹ năng đã học vào làm bài gap fill Snowmaker (30 mins)
Đọc trước và làm bài TFNG của Raising Mary Rose và Step wells (30-45 mins)

Ôn tập: Cách cải thiện 1 câu và connect 2 câu
Sơ lược về Writing Task 2
Xác định những vấn đề thường gặp trong Writing Task 2
Giải pháp của: 4 bước viết 1 bài Writing Task 2
Áp dụng vào đề bài cụ thể (dạng Advantages và Disadvantages)
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập lại nội dung đã học (10 mins)
Ôn tập tổng kết kiến thức

Ôn tập: Cách trả lời câu hỏi Task 1
Cách để kết nối ideas
Connectives: Reason
Connectives: Description
Connectives: Feelings
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 3: Cách làm bài dạng Floor plan
Practice trả lời lại tất cả 6 topic từ buổi 1, đảm bảo đủ tất cả các yếu tố đã học qua 3 buổi: Statement + Expand + Coherence) (45 mins - 1 hour)

Ôn tập: Cách trả lời câu hỏi Gapfill và sửa bài về nhà
Vấn đề học viên hay mắc phải trong dạng True/ False/ Not Given
Cách áp dụng phương pháp tư duy để giải quyết dạng True/ False/ Not Given
Áp dụng vào bài đọc cụ thể
Ôn tập các bước làm bài True/False/Not given (10 mins)
Luyện tập thêm các dạng bài True/False/ Not given và Gap fill trên hệ thống Online test và Vocab Builder

Ôn tập: Cách áp dụng phương pháp tư duy vào Writing
Outline dạng Problems Causes Solutions
Luyện tập phương pháp tư duy trong Writing và cách đưa Problems và Causes
Cách nghĩ ra Solutions thuyết phục
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập cách làm bài Problems-Causes-Solutions (10 mins)

Ôn tập: Tổng hợp lại kiến thức về Part 1
Introduce Part 3 + Các vấn đề cơ bản trong việc trả lời câu hỏi Part 3 (gặp nhiều idea khó diễn đạt + expand)
Cách paraphrase trong Speaking
Practice
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 4: Cách làm bài dạng Sentence Completion (Flowchart)
Dùng các idea đã paraphrase được để trả lời cho các câu hỏi topic Travel + Education + Advertisement (40 mins)

Ôn tập: Cách trả lời câu hỏi Gapfill
Cách học vocab (collocations) theo 3 levels
Practice
Tóm tắt nội dung bài học
Áp dụng cách học từ vựng vào việc học collocations các chủ đề còn lại ở trong sách (60 mins)
Đọc và làm phần Matching Headings của bài Snowmaker và bài Organic Food (60 mins)

Ôn tập: Cách trả lời dạng Discuss both views
Cách tiếp cận cho dạng bài Agree/ Disagree
Outline cho dạng bài Agree/ Disagree
Áp dụng vào đề bài cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập phương pháp tiếp cận dạng bài Agree/ Disagree (10 mins)

Ôn tập: Cách paraphrase trong Speaking
Vấn đề khi phát triển ideas cho part 3
Cách áp dụng phương pháp tư duy để phát triển ideas cho part 3
Practice topic Education
Practice topic Traveling
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 5: Cách làm bài dạng Sentence Completion
Listening 5: Practice các câu hỏi Part 3 topic Education + Traveling (30 mins)

Ôn tập: Cách học từ vựng hiệu quả
Vấn đề với cách tiếp cận cũ với dạng Matching Heading
Cách tiếp cận dạng Matching Heading
Cách đọc connection giữa 2 câu
Áp dụng vào bài đọc
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập các bước đọc connection (10 mins)
Đọc và làm bài Multiple Choice và Matching names bài “The meaning of Volunteering”, bài “Persistent bullying
is one of the worst experiences a child can face.”, bài “Second Nature” (30 mins)

Ôn tập các nội dung Writing đã học
Các cách để paraphrase
Cách đưa Example cho hay và logic
Tổng hợp những lỗi hay mắc phải trong Writing Task 2 và cách ôn luyện writing task 2
Ôn tập các nội dung đã học (10 mins)
Làm và học bài Collocation (30 mins)

Ôn tập: Cách áp dụng phương pháp tư duy để phát triển ideas trong part 3
Ôn tập cách đưa câu Statement hay
Áp dụng vào đề thi Part 3 thật
Tổng hợp những lỗi thường gặp khi trả lời câu hỏi Part 3 + cách học vocab hiệu quả cho Part 3
Giao homework

Ôn tập: Cách làm dạng bài Matching Heading
Vấn đề với cách tiếp cận cũ với dạng Multiple Choice
Cách tiếp cận dạng Multiple Choice
Áp dụng vào bài đọc
Cách tiếp cận dạng Matching names
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập cách tiếp cận dạng bài Multiple choice và Matching names (10 mins)
Làm full bài “Gifted Children” và phần matching information của bài Second Nature (45 mins)

Ôn tập: Các dạng bài trong Task 2
Giới thiệu Task 1
Cách viết introduction cho Task 1
Cách chọn thông tin cho Overview và Body theo phương pháp tư duy
Luyện tập
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập lại kiến thức đã học (10 mins)
Áp dụng viết outline các charts trong sách (30 mins)

Ôn tập: Tổng hợp kiến thức Part 3
Introduce Part 2 + các vấn đề gặp phải trong Part 2
Cách trả lời 3 câu hỏi gợi ý nhỏ trong Part 2
Practice dạng đề People
Practice dạng đề Object
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 7: Cách làm bài dạng Sentence Completion (Table)
Tập trả lời lại hết các phần câu hỏi gợi ý của 6 đề Part 2 (30-40 mins)

Ôn tập: Cách làm dạng bài Matching names và Multiple Choice
Cách tiếp cận dạng Matching Endings và áp dụng vào bài đọc
Cách tiếp cận dạng Matching information và áp dụng vào bài đọc
Chiến lược làm bài Reading khi đi thi và cách ôn tập
Ôn tập toàn bộ chương trình Reading (10 mins)
Luyện tập thêm 2 bài trên hệ thống Online Test và Vocab Builder (40 mins)

Ôn tập: phương pháp tư duy trong Task 1
Cách miêu tả số liệu trong Task 1
Cấu trúc câu so sánh trong Writing Task 1
Áp dụng vào bài Task 1c
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập cách nêu số liệu và so sánh trong bài Writing task 1 (10 mins)

Ôn tập: Cách trả lời 3 câu hỏi nhỏ trong Part 2
Cách trả lời câu hỏi Why trong Part 2
Practice dạng đề People
Practice dạng đề Object
Practice nói full 1 bài part 2
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 8: Cách làm bài dạng Sentence Completion (Section 4)
Chuẩn bị 4 đề Part 2 (2 đề People + 2 đề Object) (1 hr 30 mins)

Ôn tập: Cách so sánh trong Task 1
Cách sử dụng Language of trend (ngôn ngữ tăng giảm) trong Task 1
Viết 1 bài Task 1 hoàn chỉnh
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá
Ôn tập toàn bộ Task 1 (10 mins)

Revision các điểm quan trọng của cả 3 parts.
Practice Part 2 các đề topic People + Object
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá
LIstening 9: ôn tập

Những điểm cần lưu ý và bài học rút ra từ Final Test
Nhìn lại chặng đường tiến bộ sau khoá học
test
Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 2 khoá
56 giờ giảng bài
Sách giáo trình miễn phí
Hỗ trợ riêng trước khi thi
Lịch học linh hoạt theo lịch rảnh
Linh hoạt online và offline theo nhu cầu

Các khóa học khác

PRE IELTS
7,000,000
Dung lượng: 22 buổi
Xây nền IELTS 4 kỹ năng
Củng cố vốn từ, nâng cao tay viết
Luyện tập 4 kỹ năng
Phù hợp với người mới học IELTS
FOUNDATION IELTS
7,000,000
Dung lượng: 22 buổi
Lấy lại gốc tiếng Anh
Củng cố kiến thức Ngữ pháp, Từ vựng
Làm đề dạng cơ bản (A1-A2)
Phù hợp với trình độ mất gốc
IELTS 4.5-5.0
8,900,000
Dung lượng: 28 buổi
Hình thành tư duy làm bài
Làm đề chuyên sâu, cấp độ cơ bản
Phù hợp trình độ Cơ bản - Beginner
IELTS 6.5+
9,900,000
Dung lượng: 32 buổi
Đọc nhanh - Nghe chuẩn - Viết mạch lạc - Nói lưu loát
Luyện đề cấp độ Khó - Tăng tư duy
Phù hợp trình độ Advanced - Nâng cao

Các câu hỏi thường gặp

Về lịch học

Lịch học sẽ được sắp xếp theo lịch của bạn sau khi bạn đăng ký hoàn thiện học phí xong. Bạn có thể đăng ký học bất cứ buổi nào sáng - chiều - tối, việc còn lại cứ để HVE sắp xếp.

Lịch học ở HVE hoàn toàn có thể linh hoạt theo lịch của bạn. Ví dụ nếu giai đoạn này bạn học lịch sáng được nhưng sau này bận muốn đổi lịch chiều thì HVE cũng sẽ sắp xếp được cho bạn.

Bạn có thể tự chọn học 2 buổi hoặc 3 buổi/ 1 tuần phụ thuộc vào lịch học tập và làm việc của bạn. Thậm chí nếu cấp tốc bạn có thể sắp xếp lịch số buổi nhiều hơn.

HVE hỗ trợ học bù trong trường hợp bất khả kháng (ốm đau, bệnh tật, các kì thi quan trọng trên trường, v.v.) Để đảm bảo hiệu quả học cho các bạn, 1 khoá mình nghỉ tối đa 3 ngày thôi nha.
Về chính sách học phí

Học phí cần được hoàn thiện trước buổi học đầu tiên của khoá học bạn nhé

  • Học viên chỉ được bảo lưu 1 lần cho 1 khoá học
  • Thời hạn bảo lưu tối đa: 6 tháng kể từ ngày yêu cầu bảo lưu có hiệu lực

Bạn có thể thanh toán học phí thông qua chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại phòng học HVE để hoàn thiện đăng ký.

Chính sách HVE chúng mình quy định với học phí từ 10 triệu trở lên bạn sẽ được chia thành 2 lần đóng học phí với lần 1 là 65% học phí và lần 2 là 35% học phí.