Khoá IELTS 4.5-5.0

Mở rộng kiến thức cơ bản - Tích lũy nền tảng kỹ năng

Khóa IELTS 4.5-5.0 sẽ giúp các bạn tích lũy thêm các kiến thức nền tảng và học các bước chiến thuật làm bài cơ bản tối ưu với từng dạng bài của đề thi IELTS.

test

Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

Đọc hiểu nhanh, chính xác một bài hoàn chỉnh để trả lời câu hỏi
Biết diễn đạt và phát triển ý của mình
Có kiến thức cơ bản về cấu trúc và cách tiếp cận các dạng bài thi IELTS.
Bỏ Tư duy đọc dịch, viết dịch, nói dịch
Củng cố, mở vốn từ vựng và ngữ pháp
Biết cách nói, viết hai câu đơn lưu loát

Nội dung chương trình khoá học

14 tuần • 28 Buổi • 56h total length

Những vấn đề tồn đọng của cách đọc dịch/ skimming và scanning
Áp dụng phương pháp tư duy vào Reading để giải quyết những vấn đề trên
Áp dụng vào bài đọc thực tế
Tóm tắt nội dung bài học
Làm bài đọc dangers of the World Wide Web (30mins)
Bổ sung vốn từ vựng căn bản (4 chủ đề phổ biến trong IELTS, 300 từ vựng cơ bản cùng bài tập luyện tập bám sát
Làm quen tốc độ nghe tiếng Anh level 1 (0.25-0.5x).
Luyên tập tư duy đọc hiểu
Hướng dẫn cách học từ vựng theo mô hình critical and logical model.

Hướng dẫn chuyển từ viết sang cấu trúc viết
Tầm quan trọng của việc đọc viết câu
Những vấn đề tồn đọng của việc viết dịch
Viết cấu trúc theo phương pháp tư duy và lợi ích của nó
Cần học gì để viết cấu trúc tốt
Cách học vocab đúng
Cách học cấu trúc đúng
Luyện tập: Các bước để viết một câu đúng
Tóm tắt nội dung bài học
Bài tập Buid a sentence trong sách (45 phút)
Hệ thống lại các pattefn để học (15 phút)

Ôn tập: Đọc cấu trúc theo tư duy phương pháp tư duy
Những cấu trúc câu cơ bản thường gặp trong bài đọc
Áp dụng phân tích cấu trúc câu của hai bài đọc cụ thể
Tóm tắt nội dung bài đọc
Ôn lại các sentence structure (10p)
Đọc và trả lời bài crop growing skyscrapers + cigarette smoke (1.5 hours)

Ôn tập: Đọc cấu trúc theo tư duy phương pháp tư duy
Những cấu trúc câu cơ bản thường gặp trong bài đọc
Áp dụng phân tích cấu trúc câu của 2 bài đọc cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
ôn lại các sentence structure (10p)
Đọc và trả lời bài crop growing skyscrapers + cigarette smoke (1.5 hours)

Ôn tập: Cách viết cấu trúc theo tư duy phương pháp tư duy
Cách self-correct một câu
Cách cải thiện một câu
Cách kết nối 2 câu
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn lại kiến thức mới (10p)
Hoàn thành collocation + học thuộc bài Education (30 mins)

Ôn tập: phương pháp tư duy trong Speaking
Xác định vấn đề trong cách phát triển ý của học viênl
Dùng 4W1H để phát triển ý
Luyện tập
Cách liên kết giữa hai câu
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 2: Cách làm bài dạng Note Completion
Listening day 06 + 08 (60mins)
Làm homework listening week 2 (20p)
Practice trả lời trôi chảy question topic daily routine + học collocation liên quan (40mins)

Ôn tập: Cách đọc cấu trúc câu
Áp dụng vào đọc và trả lời câu hỏi (Passage 1)
Áp dụng vào đọc và trả lời câu hỏi (Passage 2)
Tóm tắt nội dung bài học
Đọc và trả lời bài How to choose the right university + traffic free shopping street (60mins)

Ôn tập: Cách cải thiện 1 câu và connect 2 câu
Sơ lược về Writing Task 2
Cách áp dụng phương pháp tư duy vào Writing Task 2
Áp dụng vào đề bài cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Làm LMS collocation (15mins)
Học + hoàn thành collocation topic family + relationship (40p)
Generate ideas cho bài taking a gap year (20p)

Ôn tập: Dùng 4W1H để phát triển ý
Cách đưa Reason để phát triển ý
Ngôn ngữ để đưa ra Reason
Practice
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 3: Cách làm bài dạng Flowchart
Tập chép Listening day 08 + 10 (60p)
Làm listening week 3 (20p
Practice trả lời trôi chảy question topic travel + học collocation liên quan (40mins)

Ôn tập: Cách đọc cấu trúc
Cách Read connection trong Reading
Cách áp dụng Read connection để trả lời dạng câu Multiple Choice
Luyện tập
Tóm tắt nội dung bài học
Đọc và trả lời bài đọc Stress (30p)

Ôn tập: Cách áp dụng phương pháp tư duy vào Writing
Outline cho dạng bài Advantages và Disadvantages
Cách paraphrase đề bài để viết mở bài
Áp dụng vào đề bài cụ thể
Học outline mẫu theo mindset (15p)
Lên ideas cho bài essay LMS đề bài cheaper product (20p)

Ôn tập: Dùng Reason để phát triển ý
Cách đưa Feelings/ Opinions để phát triển ý
Ngôn ngữ để đưa ra Feelings/ Opinions
Practice
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 4: Cách làm bài dạng Multiple Choice
Tập chép listening day 12 + 14 (60p)
Làm listening week 5 (20p)
Practice trả lời trôi chảy question topic technology + học collocation liên quan (40mins

Ôn tập: Cách Read connection + cách trả lời câu hỏi Multiple Choice
Cách trả lời dạng bài Matching Heading
Áp dụng vào 2 bài đọc cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Đọc bài Reading Marriage và Holiday - trả lời các câu matching headings (60p)

Ôn tập: Cách trả lời dạng Advantages & Disadvantages
Outline cho dạng bài Problems & Solutions
Cách generate ideas cho dạng Problems & Solutionsl
Áp dụng vào đề bài cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
học outline dạng mới (20p)
Viết essay advantages và disadvantages trên LMS (40p)

Ôn tập: Dùng Feelings/ Opinions để phát triển ý
Vấn đề với cách đưa Statement cũ
Cách đưa câu Statement tốt hơn
Dạng câu hỏi Preferences
Dạng câu hỏi Yes/ No
Practice
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 5: Cách làm bài dạng Gapfill/ Short answer
Tập chép listening day 16 + 18 (60p)
Làm listening week 6 (20p)
Practice trả lời trôi chảy question topic shopping + học collocation liên quan (40mins)

Ôn tập cách đọc connection
Luyện tập: Xác định loại mối quan hệ giữa hai câu
Luyện tập: Tóm tắt nội dung 2 câu
Luyện tập: Áp dụng đọc connection để làm Matching Heading
Làm Australian and culture shock + US city and the environment (phần matching headings)

Ôn tập outline dạng Advantages và Disadvantages
Ôn tập outline dạng Problems and Solutions
Luyện tập: paragraph building
Luyện tập: Giải đề thi thật dạng Advantages/ Disadvantages và Problems/ Solutions
Giao homework
Viết LMS bài causes - solution (60 mins)

Ôn tập các công cụ phát triển ý
Ôn tập cách đưa câu Statement hay
Luyện tập: Áp dụng vào câu hỏi thực tế
Giao homework
Listening 6: Luyện tập nghe trên lớp
Tập chép listening day 20 + 22 (60p)
Làm listening week 4 (20p)
Practice trả lời trôi chảy question topic technology + học collocation liên quan (40mins)

Ôn tập: Cách làm dạng bài Matching Heading
Vấn đề với cách tiếp cận cũ với dạng Gapfill
Cách tiếp cận dạng Gapfill
Áp dụng vào bài đọc
Tóm tắt nội dung bài học
Hoàn thành gap fill các bài holidays + australian and culture shock

Ôn tập: Cách áp dụng phương pháp tư duy trong Task 2
Cách miêu tả số liệu trong Task 1
Cách đọc và hiểu biểu đồ
Áp dụng: Viết bài phân tích Pie chart
Tóm tắt nội dung bài học
Hoàn thành bài report page 112 + 114

Ôn tập: Cách đưa câu Statement tốt hơn
Framework cho Speaking Part 1
Cách đưa Statement cho Speaking Part 1
Luyện tập trả lời câu Speaking Part 1 hoàn chỉnh
Listening 7: Cách làm bài dạng Map
Tập chép listening day 26 + 28 (60p)
Làm listening week 6 (20p)
Practice trả lời trôi chảy question topic study abroad + học collocation liên quan (40mins)

Ôn tập: Cách làm dạng bài Gapfill
Vấn đề với cách tiếp cận cũ với dạng True/ False/ Not Giveni
Cách tiếp cận dạng True/ False/ Not Given
Áp dụng vào bài đọc
Tóm tắt nội dung bài học
Làm bài Is constant use of media changing our minds? (40mins)
Làm phần TFNG các bài marriage + U city + Australian (20mins)

Ôn tập: Cách miêu tả số liệu trong Task 1
Cấu trúc câu so sánh trong Writing Task 1
Áp dụng cấu trúc so sánh vào bài Task 1
Tóm tắt nội dung bài học
LMS bài bar chart (30mins)

Cách trả lời câu hỏi Part 1
Vấn đề khi phát triển ideas cho part 3
Cách áp dụng phương pháp tư duy để phát triển ideas cho part 3
Practice
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 8: Cách làm bài dạng Note Completion
Tập chép listening day 30 + 32 (60p)
Làm listening week 4 (20p)
Practice trả lời trôi chảy question topic technology + học collocation liên quan (40mins)

Ôn tập cách áp dụng tư duy phương pháp tư duy (đọc cấu trúc và đọc connection) trong Reading
Ôn tập cách trả lời các dạng câu hỏi trong Reading
Áp dụng vào bài đọc hoàn chỉnh
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá

Ôn tập: Cách so sánh trong Task 1k
Cách sử dụng Language of trend (ngôn ngữ tăng
Cách sử dụng Language of trend (ngôn ngữ tăng giảm) trong Task 1Cách viết Introduction và Overview cho bài
Task 1
Viết 1 bài Task 1 hoàn chỉnh
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá

Ôn tập từ vựng các chủ đề
Ôn tập cách áp dụng phương pháp tư duy cho part 1
Ôn tập cách áp dụng phương pháp tư duy cho part 3
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá
Listening 9: Ôn tập cách làm các dạng bài
test
Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 2 khoá
56 giờ giảng bài
Sách giáo trình miễn phí
Hỗ trợ riêng trước khi thi
Lịch học linh hoạt theo lịch rảnh
Linh hoạt online và offline theo nhu cầu

Các khóa học khác

PRE IELTS
7,000,000
Dung lượng: 22 buổi
Xây nền IELTS 4 kỹ năng
Củng cố vốn từ, nâng cao tay viết
Luyện tập 4 kỹ năng
Phù hợp với người mới học IELTS
FOUNDATION IELTS
7,000,000
Dung lượng: 22 buổi
Lấy lại gốc tiếng Anh
Củng cố kiến thức Ngữ pháp, Từ vựng
Làm đề dạng cơ bản (A1-A2)
Phù hợp với trình độ mất gốc
IELTS 5.5-6.0
9,100,000
Dung lượng: 28 buổi
Giải đề mức độ khó trung cấp
Viết - Nói lưu loát, Đọc - Nghe dễ dàng
Phù hợp trình độ Trung cấp - Intermediate
IELTS 6.5+
9,900,000
Dung lượng: 32 buổi
Đọc nhanh - Nghe chuẩn - Viết mạch lạc - Nói lưu loát
Luyện đề cấp độ Khó - Tăng tư duy
Phù hợp trình độ Advanced - Nâng cao

Các câu hỏi thường gặp

Về lịch học

Lịch học sẽ được sắp xếp theo lịch của bạn sau khi bạn đăng ký hoàn thiện học phí xong. Bạn có thể đăng ký học bất cứ buổi nào sáng - chiều - tối, việc còn lại cứ để HVE sắp xếp.

Lịch học ở HVE hoàn toàn có thể linh hoạt theo lịch của bạn. Ví dụ nếu giai đoạn này bạn học lịch sáng được nhưng sau này bận muốn đổi lịch chiều thì HVE cũng sẽ sắp xếp được cho bạn.

Bạn có thể tự chọn học 2 buổi hoặc 3 buổi/ 1 tuần phụ thuộc vào lịch học tập và làm việc của bạn. Thậm chí nếu cấp tốc bạn có thể sắp xếp lịch số buổi nhiều hơn.

HVE hỗ trợ học bù trong trường hợp bất khả kháng (ốm đau, bệnh tật, các kì thi quan trọng trên trường, v.v.) Để đảm bảo hiệu quả học cho các bạn, 1 khoá mình nghỉ tối đa 3 ngày thôi nha.
Về chính sách học phí

Học phí cần được hoàn thiện trước buổi học đầu tiên của khoá học bạn nhé

  • Học viên chỉ được bảo lưu 1 lần cho 1 khoá học
  • Thời hạn bảo lưu tối đa: 6 tháng kể từ ngày yêu cầu bảo lưu có hiệu lực

Bạn có thể thanh toán học phí thông qua chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại phòng học HVE để hoàn thiện đăng ký.

Chính sách HVE chúng mình quy định với học phí từ 10 triệu trở lên bạn sẽ được chia thành 2 lần đóng học phí với lần 1 là 65% học phí và lần 2 là 35% học phí.